ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

Artikel 1. Toepassing


1.1
Vintage Vinyl & Audio is een handelsnaam van Dock Trade (KvK 65850962) en eigendom van Bart van der Zant.


1.2
Op alle transacties en overeenkomsten van Vintage Vinyl & Audio, hierna VV&A te noemen, zijn deze Algemene Verkoopvoorwaarden van toepassing.


1.3
Door een bestelling bij VV&A te plaatsen ga je akkoord met deze Algemene Verkoopvoorwaarden.

Artikel 2. Overeenkomst


2.1
Alle aanbiedingen van VV&A zijn vrijblijvend. Prijzen voor LP’s wisselen enorm en VV&A heeft het recht om prijzen te wijzigen.


2.2
Een overeenkomst komt pas tot stand als VV&A je bestelling heeft geaccepteerd. VV&A heeft het recht om bestellingen te weigeren of daar bijzondere voorwaarden aan te verbinden, in dit geval ontvang je van ons bericht.

Artikel 3. Prijzen en betalingen


3.1
Onze prijzen zijn in euro's, inclusief btw en exclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen.


3.2
Het is mogelijk dat prijzen stijgen in de tijd tussen het moment van bestellen en levering. In dit geval word je daar door VV&A van op de hoogte gesteld en heb je het recht de koop te ontbinden of te kiezen voor levering tegen de gewijzigde prijs.


3.3
Fouten in de prijsmeldingen worden voorbehouden. 


3.4
Aan afbeeldingen op de website van VV&A kunnen geen rechten worden ontleend, deze zijn indicatief voor het product en het uiteindelijk geleverde product kan iets afwijken. 

Artikel 4. Levering


4.1
VV&A probeert zo veel mogelijk titels op voorraad te houden, maar het kan voorkomen dat een artikel tijdelijk is uitverkocht. De opgegeven levertijden zijn altijd een indicatie, overschrijding van de levertermijn geeft je geen recht op schadevergoeding.


4.2
Levering vindt plaats op het moment dat de artikelen op het door jou opgegeven afleveradres worden aangeboden.

Artikel 5. Reclames en aansprakelijkheid


5.1
Controleer de geleverde artikelen direct na ontvangst en meld gebreken gelijk bij VV&A via email.


5.2
Als het artikel uiteindelijk niet aan de overeenkomst beantwoordt, zal VV&A je vragen het artikel te retourneren. VV&A zal het artikel dan naar keuze vervangen of de overeenkomst zal worden ontbonden en het factuurbedrag zal, nadat wij het artikel onbeschadigd retour hebben ontvangen, aan je worden terugbetaald.


5.3
Wil je het artikel retour zenden, dan heb je het recht om het binnen 14 dagen na aflevering aan VV&A te retourneren en de overeenkomst te ontbinden. Je dient de retourzendingen deugdelijk te verpakken en de retourzending wordt alleen geaccepteerd als de verpakking van het artikel onbeschadigd is en de plastic verzegeling niet is verbroken. 


5.4
Als het artikel al betaald is, wordt het bedrag uiterlijk binnen 30 dagen aan je terugbetaald. De kosten van terugzending komen voor je eigen rekening.

Artikel 6. Aansprakelijkheid


6.1
VV&A is niet aansprakelijk voor beschadigingen aan je apparatuur door het gebruik van de geleverde producten. Het gaat om gesealde producten, je dient de elpees zelf voor het draaien goed te controleren op eventuele schade. 


6.2
VV&A is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen van niet of te late levering van bestelde producten.

Artikel 7. Recht


7.1
Op deze Voorwaarden en alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

7.2
Alle geschillen tussen partijen worden uitsluitend voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

VINTAGE VINYL & AUDIO / DOCK TRADE


Koornmarkt 14

9101 JP Dokkum


e-mail; info@vintagevinylenaudio.nl
KvK-nummer 65830962